Museen

Bernisches Historisches Museum

Website: bhm.ch


Musée d’ethnographie de Genève

Website: meg.ch
Online-Sammlung: meg.ch/fr/recherche-collections/catalogue-collections


Musée d’ethnographie de Neuchâtel

Website: men.ch
Online-Sammlung: Base de données mus-e


Museum der Kulturen Basel

Website: mkb.ch


Museum Rietberg

Website: rietberg.ch
Online-Sammlung: rietberg.ch/sammlung/sammlung-online